Disclaimer

Auteursrechten
Het auteursrecht op deze website wordt door Easy Taks Belastingen & Administraties uitdrukkelijk voorbehouden. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden. Easy Taks Belastingen & Administraties is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en er kunnen aan de website geen rechten worden ontleend.
Easy Taks Belastingen & Administraties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Easy Taks Belastingen & Administraties is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
Easy Taks Belastingen & Administraties is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Foto materiaal
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken/verveelvoudigen in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Easy Taks Belastingen & Administraties.

Template/Theme
De gebruikte template/theme (lay-out) voor de website van Easy Taks Belastingen & Administraties is exclusief ontworpen door Bemaco Design VOF. Het is niet toegestaan de template/theme of delen daarvan over te nemen.