Middeling

papierstapel voor middelingAls u de laatste jaren een sterk wisselend inkomen had, bijvoorbeeld bij het ontvangen van een ontslagvergoeding of u bent begonnen met werken na een studie, kan het verstandig zijn middeling aan te vragen bij de Belastingdienst.

Om te bepalen of u geld kunt terugkrijgen door middeling, dient u het inkomen uit werk en woning (box 1) van 3 kalenderjaren bij elkaar op te tellen en het gemiddelde uit te rekenen. De bedragen haalt u uit definitieve belastingaanslagen van de jaren die u wilt middelen.

U ontvangt geld terug als de teruggave na middeling meer dan € 545,- bedraagt.

Als u geld kunt terugvragen stuurt u een verzoek naar uw belastingkantoor met daarin uw berekening. U kunt op elk moment van het jaar een middelingsverzoek doen, maar dient er wel rekening mee te houden dat u niet nog een keer over hetzelfde tijdvak kunt middelen. Als u voor 2017, 2018 en 2019 geld terugvraagt, kan dat niet meer voor 2019, 2020 en 2021. Ook moet uw verzoek binnen 36 maanden na de laatste aanslag binnen zijn.

Er zijn vele websites en tools om de middelingsberekening te maken. Twijfelt u of wilt u hulp bij het middelingsverzoek? Stuur dan een e-mail of neem telefonisch contact met mij op (079 – 203 30 43). Voor een bescheiden bedrag kan al het werk ook uit handen genomen worden. Tevens bekijk ik met welke jaren u het beste kunt middelen.