Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT EASY TAKS BELASTINGEN EN ADMINISTRATIES

Inleiding

Easy Taks Belastingen en Administraties neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@easytaks.nl.

Wie is Easy Taks Belastingen en Administraties?

Easy Taks Belastingen en Administraties is de eenmanszaak Easy Taks Belastingen en Administraties, kantoorhoudende te (2729 ND) Zoetermeer aan Willem Dreeslaan 47, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56648367 .

Easy Taks Belastingen en Administraties is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Easy Taks Belastingen en Administraties de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Easy Taks Belastingen en Administraties jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Easy Taks Belastingen en Administraties persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Easy Taks Belastingen en Administraties voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Easy Taks Belastingen en Administraties worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Leningen, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres, BSNnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven, Leningen, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres, BSNnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Easy Taks Belastingen en Administraties heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Easy Taks Belastingen en Administraties over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Easy Taks Belastingen en Administraties. Je kunt verzoeken dat Easy Taks Belastingen en Administraties je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Easy Taks Belastingen en Administraties te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Easy Taks Belastingen en Administraties of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Easy Taks Belastingen en Administraties te verkrijgen. Easy Taks Belastingen en Administraties zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Easy Taks Belastingen en Administraties je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Easy Taks Belastingen en Administraties

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@easytaks.nl. Easy Taks Belastingen en Administraties zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Easy Taks Belastingen en Administraties een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Easy Taks Belastingen en Administraties je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Easy Taks Belastingen en Administraties verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Easy Taks Belastingen en Administraties ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Easy Taks Belastingen en Administraties worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Easy Taks Belastingen en Administraties worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies; maar wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd en daarom mogen wij die plaatsen zonder toestemming. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de privacy van jou, de bezoeker van onze website, te beschermen:
– Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
– Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren;
– Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
– Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wilt u liever helemaal geen cookies gebruiken?

Als u aan de hand van het bovenstaande besluit cookies toch geheel te willen blokkeren, kunt u dat in de door u gebruikte browser doen. Let op, cookies worden voor elke computer waar u op werkt gebruikt. Als u meerdere computers gebruikt, dient u dit proces per computer te herhalen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Easy Taks Belastingen en Administraties je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@easytaks.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Easy Taks Belastingen en Administraties jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@easytaks.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.