Toeslagen

hulp bij toeslagen

  • Wilt u zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget aanvragen of de hoogte van het voorschot wijzigen?
  • Klopt uw aanslag niet en wilt u bezwaar maken tegen de aanslag?

Toeslagen worden berekend op basis van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen en niet op basis van uw bruto-inkomen. Nu is dat inkomen de afgelopen jaren voor zorgtoeslag en kindgebonden budget flink verlaagd, maar omdat mensen vaak rekenen met hun bruto-inkomen, denken ze geen recht te hebben op deze toeslagen. Het bruto-inkomen is echter iets anders dan het toetsingsinkomen. Grofweg gezegd is het toetsingsinkomen uw bruto-inkomen verminderd met bijvoorbeeld uw aftrek eigen woning, studiekosten, betaalde lijfrentepremie of andere persoonsgebonden aftrekken. Het is dus heel goed mogelijk dat u toch recht heeft op deze toeslagen.

Voor deze werkzaamheden kunt u ook contact met mij opnemen.

Stuur een e-mail voor de tarieven. Echter, het is slimmer een afspraak te maken voor de aangifte, dan kan een eventuele aanvraag voor een toeslag er kosteloos bij gedaan worden.