VIA steeds verder uitgebreid, maar ‘kijk goed’

Bron: Nextens – Vanaf morgen kunnen er 70.000 mensen tegelijk aangifte inkomstenbelasting doen. Dat is 30.000 meer dan vorig jaar. Dat zegt Eline Spros-Vierkant, directeur interactie van de Belastingdienst, bij de aftrap van de campagne. Ook dit jaar vult de fiscus weer meer vooraf in dan het jaar daarvoor, maar ‘kijk goed’, aldus het campagnethema.

Verhoogde capaciteit

Dit jaar hebben 8,6 miljoen mensen een uitnodiging gehad om aangifte te doen. Daarvan zijn 7,4 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers. ‘We hebben ook dit jaar weer stappen gezet om het aangifteproces beter te maken dan vorig jaar’, zegt Spros. De capaciteit van de systemen is vergroot, zodat meer mensen tegelijkertijd aangifte kunnen doen. Vorig jaar startte de dienst met een capaciteit van 40.000, maar doordat er problemen ontstonden werd het omhoog geschaald naar 70.000. Dit jaar begint de fiscus meteen met die capaciteit.

Kijk goed

Daarnaast zijn in de vooraf ingevulde aangifte (VIA) ook dit jaar weer meer gegevens ingevuld dan vorig jaar. ‘Maar’, zegt Spros, ‘het is belangrijk dat iedereen die gegevens in zijn eigen aangifte goed controleert en waar nodig aanvult. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor de aangifte die je indient.’ En dat is ook het campagnethema van dit jaar ‘Kijk goed of uw aangifte volledig is’. Op 2 maart start de campagne op radio, televisie en online waarbij mensen letterlijk het gezicht tegen het computerscherm drukken om het goed te kunnen zien.

Vooraf ingevuld

Ruim twee miljoen gegevens worden door de Belastingdienst vooraf ingevuld in de aangifte.
Dit jaar is de VIA onder andere aangevuld met gegevens van pensioenen, partnerverzekeringen en informatie vanuit het buitenland. Dit zijn alle gegevens die de Belastingdienst vooraf invult:

 • burgerservicenummer en geboortedatum
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw echtgenoot of van degene met wie u heel 2016 samenwoonde
 • de periode dat u getrouwd was of samenwoonde in 2016
 • naam, burgerservicenummer en geboortedatum van uw kind of kinderen
 • loon, naam werkgever, arbeidskorting en ingehouden loonheffing
 • pensioen en andere uitkeringen
 • voordeel personeelsleningen
 • werkzaamheden als gastouder in de kinderopvang
 • werkzaamheden als verzorgende van iemand die u uit een persoonsgebonden budget ontvangt
 • loon Zorgverzekeringswet
 • WOZ-waarde en adres van uw eigen woning en de periode dat deze woning uw hoofdverblijf was
 • gegevens van uw andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis
 • ontvangen studiefinanciering en uw studieperiode
 • heffingskortingen: jonggehandicaptenkorting, alleenstaandeouderenkorting, levensloopverlofkorting, inkomensafhankelijke
 • combinatiekorting
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomstenbelasting
 • ontvangen of betaald bedrag via een voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
 • lijfrentepremies
 • hypotheekgegevens
 • banksaldi- en spaartegoeden
 • waarde effectenportefeuilles en dividendbelasting incl. betaalde bronbelasting buitenlandse beleggingen
 • waarde premiedepots bij banken of verzekeraars incl. partnerverzekering
 • waarde (belaste) kapitaalverzekeringen
 • leningen en andere schulden
 • buitenlandse pensioenen (Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken, Slovenië, Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Luxemburg,
 • Finland, Kroatië, Groot-Brittannië en Estland)
 • premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)
 • buitenlandse spaartegoeden

Veelgemaakte fouten

Nieuw dit jaar bij de aangifte is ook een zogenoemde aangiftechecklist. Als die lijst van te voren wordt bekeken, kunnen veelgemaakte fouten in de aangifte worden voorkomen, aldus Spros. Er worden bijvoorbeeld veel fouten gemaakt bij aftrekposten, zorgkosten, studiekosten en de eigen woning. Vanaf 1 maart is er zowel een checklist voor ondernemers als voor particulieren te vinden op belastingdienst.nl/aangifte.