Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte? Bekijk de checklist.

Bron: Belastingdienst – De blauwe envelop ligt u aan te staren op de dat-moet-ik-doen-maar-stel-het-liever-uit-stapel. U moet eraan geloven: de belastingaangifte. Maar als u van tevoren alle gegevens al bij elkaar zoekt, valt het erg mee.

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet:

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner
  Doet u samen met uw fiscale partner aangifte? Houd dan allebei uw eigen DigiD bij de hand.

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over 2016
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2016 van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2016 van uw spaarrekening
 • het jaaroverzicht 2016 van uw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2015
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig

 • een overzicht van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • betaalde kinderalimentatie
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2016
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2016

Tip: Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2016 bijvoorbeeld.

Hebt u alle gegevens verzameld? Dan kunt u belastingaangifte doen.